Elementami programu są:

NAUKA CZYTANIA  I PISANIA

Poprzez zabawę wiele można się nauczyć. Nie przymuszamy dzieci do nauki, ale w trakcie zajęć dydaktycznych stosujemy wiele różnorodnych metod nauki czytania i przez to oswajamy dzieci z literami, a one czytaniem się interesują. Dlaczego nie odpowiadać na ich ciekawość ? J. Cieszyńska, G. Doman, Glottodydaktyka, Metoda Dobrego Startu pojawiają się w naszej codziennej pracy pedagogicznej. Nauczyciele codziennie czytają dzieciom na głos, dzieci to uwielbiają.

PORANEK

Poranek, czyli zajęcia na początku dnia, które stymulują najbardziej chłonny od rana umysł dzieci. Polega on na przypomnieniu nawyków i przysłowia na dany miesiąc czy tydzień, liczeniu dzieci, sprawdzeniu i zaznaczeniu pogody i dnia tygodnia. Podczas poranka korzystamy również z bitów inspirowanych metodą Domana i ćwiczymy motorykę małą. Taka stymulacja od rana pobudza do działania i przygotowuje do pracy na cały dzień. Wszystkie te elementy są dla dzieci świetną zabawą.

PSYCHOMOTORYKA

Psychomotoryka to program aktywności ruchowej i ćwiczeń fizycznych stosowany w placówkach w modelu edukacyjnym Sternika. Jest to specjalnie dobrany zestaw ćwiczeń wpływający na aktywność fizyczną, ale także stymulujący funkcjonowanie mózgu. Codziennie dzieci ćwiczą motorykę małą i dużą po to, by zapobiegać późniejszym problemom związanym z pisaniem i czytaniem i by nauka była efektywna i prosta.

ANGIELSKI

Dzieci z łatwością uczą się języków obcych poprzez zabawę, naukę piosenek i wierszyków. W naszym przedszkolu język angielski nie jest językiem obcym, posługuje się nim nie tylko nauczyciel angielskiego, ale także wychowawcy. Co więcej, nauczycielki wychowania przedszkolnego uczestniczą w naszym przedszkolu w cotygodniowej lekcji angielskiego dla siebie, po to, by oswajać się z językiem i uczyć się nowych zwrotów, które stosują na co dzień podczas opieki nad dziećmi. W każdej sali przedszkolnej dzieci mają także swobodny dostęp do biblioteczki języka angielskiego,  w której znajduje się wiele ciekawych, anglojęzycznych książek.  

TANGRAMY

Dzieci codziennie układają tangramy, czyli puzzle z figur geometrycznych, z których budujemy mnóstwo rożnych obrazków. Tangramy rozwijają wyobraźnię przestrzenną oraz doskonale uczą geometrii, a przy tym koncentracji. Dzięki nim dzieci zaczynają intuicyjnie rozumieć różne terminy przestrzenne.

AUDYCJE MUZYCZNE

Muzyka ma niezwykły wpływ na rozwój i emocje dzieci, warto ją wykorzystywać w codziennych działaniach poprzez zajęcia z wykorzystaniem muzyki, piosenek, zajęć ruchowych przy melodii, rytmiki, słuchanie muzyki poważnej.  W naszym przedszkolu podczas posiłków nie rozmawiamy, tylko słuchamy muzyki klasycznej i poznajemy kompozytorów i ich dzieła.

BITY

Bity inteligencji są to karty z informacją, które służą do rozwoju inteligencji i są stosowane w przedszkolu jako pomoc dydaktyczna dla nauczyciela, najczęściej są wykorzystywane podczas poranka. W przedszkolu stosujemy bity czytania, matematyki oraz bity obrazkowe. Bity dostarczają dziecku wielu ważnych informacji po to, aby je zapamiętało i w przyszłości używało. Także po to, by poszerzało wiedzę i ćwiczyło pamięć, czyli stymulowało zdolności mózgu. Zadaniem bitów jest rozwój myślenia operacyjnego, które będzie pomagać dzieciom rozwiązywać problemy. Przyspieszają także naukę matematyki, kojarzenie oraz czytanie.

SZACHY

Dostrzegając ogromne walory edukacyjne szachów, wprowadzamy je w nasz program zajęć już od grupy czterolatków. Młodsze grupy poznają podstawowe zasady gry, obcują z szachownicą, manipulują figurami. W grupie zerówkowej przedszkolaki uczą się gry w szachy pod okiem licencjonowanego trenera. Podejmują wówczas pierwsze próby rozgrywania partii szachowych. Gra w szachy kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną, wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności, zwiększa umiejętność koncentracji nad zagadnieniem, łatwość zapamiętania szczegółów czy szybkość w dotarciu do prawidłowego rozwiązania problemu. Szachy zawierają także wiele elementów wychowawczych. Uczą odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje oraz stosowania zasad „fair play”. 

DYŻURY I NAWYKI

Dyżury dzieci są ważnym elementem planu każdego dnia w przedszkolu oraz programu wychowawczego. Są to drobne zadania przydzielane dzieciom tak, aby kształtować w nich postawę służby i radości z niej. Dyżury powierzane są tak, aby nie były zbyt trudne dla danego dziecka, ale wymagały od niego wysiłku. Dzieci poprzez dyżury uczą się odpowiedzialności i dokładności, a także hojności dla innych. Codziennie nauczyciele pracują z dziećmi nad nawykami wybranymi na dany miesiąc. Jest to praca równie ważna, co praca dydaktyczna.

RYTMIKA

Taniec, ruch, instrumenty, rytmy to nie tylko forma spędzenia czasu, ale kształtowanie wrażliwości muzycznej i słuchowej, orientacja w schemacie własnego ciała i wszechstronny rozwój.

PODWÓRKO

A co najważniejsze codziennie, przez cały rok wychodzimy na podwórko lub spacer na świeżym powietrzu.

TUS

TUS to skrót od słów Trening Umiejętności SpołecznychZajęcia z TUS wprowadzamy profilaktycznie w każdej grupie przedszkolnej. Ich celem jest wsparcie dzieci w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, nauczenie ich podstawowych kompetencji społecznych oraz właściwego zachowania w sytuacjach codziennych. Wierzymy, że systematyczne zajęcia TUS pomogą naszym przedszkolakom lepiej radzić sobie z okazywaniem emocji oraz nawiązywaniem relacji w dorosłym życiu. 

KODOWANIE NA DYWANIE 

Kodowanie na dywanie to zabawy wprowadzające dzieci w świat programowania. Poprzez kodowanie przedszkolaki uczą się pracy w grupie, precyzyjnego, logicznego i matematycznego myślenia, dbałości o szczegóły, planowania i analizowania. Rozwijają także swoją wyobraźnię przestrzenną oraz kreatywność. 

DZIECIĘCA MATEMATYKA

Podążając za dziećmi i ich naturalnym zainteresowaniem światem matematyki: liczeniem, ważeniem, mierzeniem i klasyfikowaniem prowadzimy w naszym przedszkolu zajęcia Dziecięcej Matematyki wg prof. E Gruszczyk-Kolczyńskiej. Zajęcia te wzbogacają, utrwalają i systematyzują wiedzę matematyczną dzieci, pomagają w zrozumieniu abstrakcyjnych terminów, rozwijają intuicję oraz logiczne myślenie. 

PROJEKTY EDUKACYJNE 

Metoda projektów to jedna z metod nauczania w naszym przedszkolu. Pomaga rozbudzać dziecięcą ciekawość a także stwarza możliwość samodzielnego dochodzenia do wiedzy. Dzieci uczą się stawiać pytania, szukać odpowiedzi, podsumowywać i oceniać własną pracę, co jest bardzo dobrym przygotowaniem do dalszych etapów edukacji.