Elementami programu są:

NAUKA CZYTANIA  I PISANIA

Poprzez zabawę wiele można się nauczyć. Nie przymuszamy dzieci do nauki, ale w trakcie zajęć dydaktycznych stosujemy wiele różnorodnych metod nauki czytania i przez to oswajamy dzieci z literami, a one czytaniem się interesują. Dlaczego nie odpowiadać na ich ciekawość ? J. Cieszyńska, G. Doman, Glottodydaktyka, Metoda Dobrego Startu pojawiają się w naszej codziennej pracy pedagogicznej. Nauczyciele codziennie czytają dzieciom na głos, dzieci to uwielbiają.

PORANEK

Poranek, czyli zajęcia na początku dnia, które stymulują najbardziej chłonny od rana umysł dzieci. Polega on na przypomnieniu nawyków i przysłowia na dany miesiąc czy tydzień, liczeniu dzieci, sprawdzeniu i zaznaczeniu pogody i dnia tygodnia. Podczas poranka korzystamy również z bitów inspirowanych metodą Domana i ćwiczymy motorykę małą. Taka stymulacja od rana pobudza do działania i przygotowuje do pracy na cały dzień. Wszystkie te elementy są dla dzieci świetną zabawą.

PSYCHOMOTORYKA

Psychomotoryka to program aktywności ruchowej i ćwiczeń fizycznych stosowany w placówkach w modelu edukacyjnym Sternika. Jest to specjalnie dobrany zestaw ćwiczeń wpływający na aktywność fizyczną, ale także stymulujący funkcjonowanie mózgu. Codziennie dzieci ćwiczą motorykę małą i dużą po to, by zapobiegać późniejszym problemom związanym z pisaniem i czytaniem i by nauka była efektywna i prosta.

ANGIELSKI

Dzieci z łatwością uczą się języków obcych poprzez zabawę, naukę piosenek i wierszyków. W naszym przedszkolu język angielskie nie jest językiem obcym, posługuje się nie mnie tylko nauczyciel angielskiego, ale także wychowawcy. Co więcej, nauczycielki wychowania przedszkolnego uczestniczą w naszym przedszkolu w cotygodniowej lekcji angielskiego dla siebie, po to, by oswajać się z językiem i uczyć się nowych zwrotów, które stosują na co dzień podczas opieki nad dziećmi.

TANGRAMY

Dzieci codziennie układają tangramy, czyli puzzle z figur geometrycznych, z których budujemy mnóstwo rożnych obrazków. Tangramy rozwijają wyobraźnię przestrzenną oraz doskonale uczą geometrii, a przy tym koncentracji. Dzięki nim dzieci zaczynają intuicyjnie rozumieć różne terminy przestrzenne.

AUDYCJE MUZYCZNE

Muzyka ma niezwykły wpływ na rozwój i emocje dzieci, warto ją wykorzystywać w codziennych działaniach poprzez zajęcia z wykorzystaniem muzyki, piosenek, zajęć ruchowych przy melodii, rytmiki, słuchanie muzyki poważnej.  W naszym przedszkolu podczas posiłków nie rozmawiamy, tylko słuchamy muzyki klasycznej i poznajemy kompozytorów i ich dzieła.

BITY

Bity inteligencji są to karty z informacją, które służą do rozwoju inteligencji i są stosowane w przedszkolu jako pomoc dydaktyczna dla nauczyciela, najczęściej są wykorzystywane podczas poranka. W przedszkolu stosujemy bity czytania, matematyki oraz bity obrazkowe. Bity dostarczają dziecku wielu ważnych informacji po to, aby je zapamiętało i w przyszłości używało. Także po to, by poszerzało wiedzę i ćwiczyło pamięć, czyli stymulowało zdolności mózgu. Zadaniem bitów jest rozwój myślenia operacyjnego, które będzie pomagać dzieciom rozwiązywać problemy. Przyspieszają także naukę matematyki, kojarzenie oraz czytanie.

SZACHY

Począwszy od zerówki przedszkolaki uczą się gry w szachy pod okiem licencjonowanego trenera. Gra w szachy kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną, wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności, zwiększa  umiejętność koncentracji nad zagadnieniem, łatwość zapamiętania szczegółów czy szybkość w dotarciu do prawidłowego rozwiązania problemu.  Szachy zawierają także wiele elementów wychowawczych. Uczą odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje oraz stosowania zasad „fair play”.

DYŻURY I NAWYKI

Dyżury dzieci są ważnym elementem planu każdego dnia w przedszkolu oraz programu wychowawczego. Są to drobne zadania przydzielane dzieciom tak, aby kształtować w nich postawę służby i radości z niej. Dyżury powierzane są tak, aby nie były zbyt trudne dla danego dziecka, ale wymagały od niego wysiłku. Dzieci poprzez dyżury uczą się odpowiedzialności i dokładności, a także hojności dla innych. Codziennie nauczyciele pracują z dziećmi nad nawykami wybranymi na dany miesiąc. Jest to praca równie ważna, co praca dydaktyczna.

RYTMIKA

Taniec, ruch, instrumenty, rytmy to nie tylko forma spędzenia czasu, ale kształtowanie wrażliwości muzycznej i słuchowej, orientacja w schemacie własnego ciała i wszechstronny rozwój.

PODWÓRKO

A co najważniejsze codziennie, przez cały rok wychodzimy na podwórko lub spacer na świeżym powietrzu.