WCZESNA STYMULACJA

W przedszkolu nie tracimy czasu –  wesoło się bawimy i doświadczamy. Im młodszy człowiek tym większe są możliwości jego rozwoju. Mózg małego dziecka jest niezwykle chłonny, bez wysiłku przyswaja nowe informacje. Tworzenie się i wzmacnianie połączeń nerwowych jest kluczowym zadaniem we wczesnym rozwoju mózgu, a dokonują się poprzez doświadczanie. Opieka i wychowanie mają definitywny wpływ na to jak się ludzie rozwijają, na ich zdolność do uczenia się oraz na ich zdolność do regulowania własnych emocji. Dzieciństwo to czas kiedy następuje przygotowanie właściwej bazy do nauki życia i osiągania szkolnych sukcesów. Dlatego zdajemy sobie sprawę jak ważne jest dynamiczne pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Program nauczania przedszkolnego wzbogacony jest o program wczesnej stymulacji dziecka, bazuje na wynikach z  neuropsychologii, łączy w sobie elementy wielu metod edukacyjnych.  Ziarenko to początek życia. Aby ziarno owoc, potrzebny jest czas i odpowiednia gleba. Każde dziecko jest ziarnem, o które się troszczymy. Tak jak w Ewangelii ziarno, które pada na glebę żyzną wydaje plon  stokrotny, sześćdziesięciokrotny bądź trzydziestokrotny (por. Mt 13, 3-8), tak my pomagamy każdemu dziecku wzrastać najlepiej do pełni jego rozwoju.