KROK 1

Zainteresowanie zapisem dziecka do przedszkola

KROK 2

Poznanie oczekiwań i celów Rodziny

KROK 3

Ustalenie indywidualnych warunków finansowych

KROK 4

Podpisanie umowy

REKRUTACJA

 

ETAP I

W przypadku, gdy Rodzina jest zainteresowana zapisaniem dziecka do Przedszkola ustalamy termin spotkania, w którym uczestniczą oboje Rodzice oraz przedstawiciel placówki. Celem spotkania jest poznanie Rodziny i ustalenie oczekiwań i celów edukacyjno- wychowawczych.

 

ETAP II

Jeśli wszyscy zainteresowani uznają, że współpraca jest możliwa, Rodzina rozpoczyna rozmowę na temat podjęcia przez daną Rodzinę materialnej współodpowiedzialności za rozwój i prowadzenie placówki. W spotkaniu udział biorą oboje rodzice. Wysokość miesięcznej opłaty za uczęszczanie dziecka do Przedszkola jest ustalana indywidualnie dla każdej Rodziny. Wynika to z faktu, że możliwości finansowe zgłaszających się Rodziców, nie są kryterium, ani warunkiem do rozpoczęcia edukacji w Przedszkolu w przypadku, gdy Rodzina się z nią utożsamia. Rodzice mają okazję porozmawiać i wspólnie wypracować rozwiązanie optymalne dla obu stron.

 

ETAP III

Proces przyjęcia do Przedszkola „Ziarenko” kończy się wraz z podpisaniem umowy o naukę i dopełnieniem wszystkich formalności pomiędzy Rodziną a Stowarzyszeniem „Światło” oraz pomiędzy Rodziną i placówką.

 

Rodzinę, która umawia się na rozmowę rekrutacyjną prosimy o pobranie i wypełnienie Wniosku o przyjęcie dziecka oraz Załącznika nr 1 do wniosku i przesłanie zeskanowanego lub doniesienie osobiście do placówki.
Wniosek o przyjęcie (do pobrania)
Załącznik do wniosku (do pobrania)

 

Prosimy o wypełnienie formularza. W najbliższym czasie skontaktujemy się telefonicznie, by potwierdzić miejsce w grupie i zaprosić na spotkanie.

Formularz

 

Weryfikacja

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zarówno rodziców, jak i dzieci wskazanych powyżej, przez Katolickie Przedszkole Ziarenko z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), przy ul. S. Czarnieckiego 3 oraz jego organ prowadzący tj. Bielskie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Światło” dla celów związanych z procesem przyjęcia dziecka do Placówki – art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO.
Pełny tekst klauzuli informacyjnej do pobrania w zakładce Kontakt.