100
rodzin korzystających z edukacji w projekcie Ziarenko-Skała
500
placówek edukacji spersonalizowanej na świecie
80
przedszkolaków w grupach Ziarenka
800
spotkań tutoringowych naszym doświadczeniem

“Dzieci są najważniejsze. Ważniejsze od interesów, od odpoczynku, od pracy”

Św. Josemaria Escriva

Kim jesteśmy?

Na początku były spotkania w gronie bliskich przyjaciół, którzy dla swoich małych dzieci stworzyli domowe zajęcia muzyczne. I pojawiły się marzenia o wyjątkowym przedszkolu dla naszych dzieci. Inspirując się rodzinnymi placówkami powstającymi obecnie w Polsce postanowiliśmy więc sami powołać miejsce rozwoju swoich dzieci, które w naturalny sposób będzie przedłużeniem atmosfery, zasad i wartości domu rodzinnego.

Od tamtej pory plany zaczęły koncentrować się wokół rodziny i edukacji spersonalizowanej. My rodzice pragniemy wychowywać nasze dzieci w duchu pracowitości, szczerości, wolności i odpowiedzialności, tak aby wyrosły one na osoby potrafiące dokonywać pozytywnych zmian w społeczeństwie. Wiem, że współpraca rodziny i przedszkola pozwoli na takie wychowanie dziecka, dzięki któremu wyrośnie ono na dobrze uformowanego człowieka, postrzegającego swoje życie jako służbę innym.

Powołaliśmy do istnienia Bielskie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Światło” i od 2010r. prowadzimy Przedszkole Ziarenko, a od 2015r. także i Szkołę Podstawową Skała. Jesteśmy kolejną placówką rodzinną w Polsce, która pracuje w oparciu o założenia szkół spersonalizowanych w Europie. Inspirujemy się modelem wychowawczo – dydaktycznym sieci szkół Fomento di Centros di Ensenanza, które od 1963 roku prowadzi obecnie 35 placówek dla 23 000 uczniów w całej Hiszpanii.

Inspiracja

Początki modelu edukacyjnego, który nadaje największą rolę rodzicom sięgają lat 60. XX wieku.  To wtedy św. Josemaria Escriva, założyciel Opus Dei, zaczął inspirować rodziców do zakładania placówek edukacyjnych. Św. Josemaría nie tylko trafnie diagnozował przyczyny wielu współczesnych problemów związanych z rodziną i wychowywaniem, lecz również potrafił uświadomić rodzicom ich rolę jako pierwszych wychowawców.

Zachęcał, by rodzice zakładali szkoły, w których dzieci otrzymają edukację zgodną z ich przekonaniami i wartościami panującymi w domu. Szkoły zakładane z inspiracji św. Josemaríi opierają się na zalecanym przez niego porządku: rodzice – nauczyciele – dzieci. Oznacza to, że odpowiedzialność za wychowanie ponoszą w pierwszym rzędzie ci, którzy powołali dziecko na świat, w następnej kolejności kadra pedagogiczna i wreszcie – sami uczniowie.

Dzisiaj największą reklamą takiej edukacji są kolejne pokolenie szczęśliwych i dojrzałych absolwentów. Na świecie istniej ponad 500 placówek o profilu edukacji spersonalizowanej. W Polsce przedszkola i szkoły rodzinne są już w wielu miastach takich jak: Warszawa, Nadarzyn, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Wrocław, Kraków, Katowice, Białystok, Nowy Tomyśl, Łódź, Wadowice, Bielsko- Biała. Placówki te coraz ściślej ze sobą współpracują w trosce o rozwój najlepszej edukacji dla swoich uczniów, uczennic i ich rodzin.

Nasza misja

Dzięki naszej wiedzy i naszemu doświadczeniu pedagogicznemu chcemy wspierać rodziców w wychowywaniu ich dzieci do wolności i odpowiedzialności poprzez jak najlepszą edukację, aby stały się osobami uczciwymi, wykazywały się troską o obywateli i były w przyszłości specjalistami w swojej dziedzinie. Kładziemy nacisk na indywidualne podejście do każdego dziecka i każdej rodziny, zachęcając do podejmowania w wysiłku i radości pracy nad sobą. Promujemy dążenie do prawdy, dobra i piękna oraz praktykę cnót chrześcijańskich jako podstawę życia osobistego, społecznego i rodzinnnego.

Nasz zespół

Marta

Marta Mszyca

Dyrektor
Justyna

Justyna Lorek

Wicedyrektor, wychowanie przedszkolne
IMG_5642_1

Adriana Jakubiec

pomoc nauczyciela
IMG_0934

Michalina Łykowska

Wychowanie przedszkolne
Renia

Renia Piotrkowska

Wychowanie przedszkolne
IMG_5672_1

Judyta Byrtek

Wychowanie przedszkolne
IMG_5952_1

Natalia Kanik

Wychowanie przedszkolne
Jola

Jola Krzanowska

rytmika
IMG_5661_1

Alicja Bukowska

Wychowanie przedszkolne