NAWYKI I CNOTY

Jesteśmy przekonani o tym, że ważne jest to, by od samego początku wychowywać dobrze. Budując solidne fundamenty, wtedy gdy dziecko jest jeszcze małe, dajemy mu szansę na szczęśliwą przyszłość. Naszym celem jest praca nad odpowiednimi postawami dziecka dotyczącymi: jedzenia, spania, higieny, porządku, pobożności czy kultury osobistej, by ucząc od małego podstawowych umiejętności, pomagać mu osiągać większe sukcesy później. Naszym priorytetem jest harmonijny rozwój osobowości dziecka, budowanej w oparciu o cnoty – wewnętrzne cechy, stałe postawy: m. in. miłość Boga, siebie samego i innych, koleżeństwo i przyjaźń, duch współpracy, pragnienie dobrze spełnionego obowiązku, honor i pokora, szczerość, roztropność, umiarkowanie, sprawiedliwość, męstwo, wytrwałość.
Pragniemy, by nasze dzieci oprócz odnoszonych sukcesów edukacyjnych były uporządkowane, pracowite, hojne i radosne.  Zależy nam na tym, by dać dzieciom szanse stania się osobami wolnymi i odpowiedzialnymi! Chcemy to osiągnąć poprzez kształtowanie postaw – utrwalanie nawyków w formie zadań na cały miesiąc, w obrębie takich umiejętności, jak: relacje z innymi, praca nad sobą i samodzielność.