Otwarte zajęcia popołudniowe AKADEMIA ZIARENKA

W nowym roku szkolnym zapraszamy nasze przedszkolaki, jak i dzieciaki nieuczeszczające do naszego przedszkola na popołudniowe zajęcia pozalekcyjne. W ramach AKADEMII ZIARENKA zapraszamy na:

  • zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku 3-5 lat, w poniedziałki o godz. 15.00,
  • sensoplastykę dla dzieci w wieku 3-6 lat, w środy o godz. 16.00,
  • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku 3-5 lat, środy o godz. 15.00,
  • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku 6 lat, czwartki o godz. 15.00.

Więcej informacji pod numerem telefonu 606 406 222.