Metoda projektów w Lewkach

W grupie zerowej chłopców trwają zajęcia poświęcone tematyce kosmosu, prowadzone metodą projektów. Jest to metoda kładąca nacisk na samodzielną pracę uczniów, korzystanie z różnych źródeł informacji i organizację własnej pracy, a także ucząca dzieci współpracowania w grupie.  Chłopcy bardzo zaangażowali się w projekt, samodzielnie ustalili, co już wiedzą z danej tematyki, a czego chcieliby się jeszcze dowiedzieć. Na podstawie ich sugestii powstawały zajęcia – ciekawe i rozwijające zdobytą dotychczas przez nich wiedzę. Lewki odwiedziły także bibliotekę osiedlową, gdzie utrwalały poznane wiadomości dotyczące Układu Słonecznego.