Szachy w zerówce

Bardzo lubianymi przez dzieci zajęciami w grupie Lewków 6-latków są zajęcia szachowe. Pan Michał z wielka cierpliwością tłumaczy dzieciom wszystkie zasady.

Szachy są ogromną inwestycją w umysły naszych dzieci. Sprzyjają one wszechstronnemu rozwojowi dziecka: kształcą pamięć, uczą logicznego myślenia, podejmowania decyzji, kształcą cierpliwość i wytrwałość, uczą stosowania zasady „fair play”.

W tym tygodniu dzieci po raz pierwszy grały w szachy na prawdziwej szachownicy. Wcześniej uczyły się nazw poszczególnych bierek i ich zasad poruszania się na planszy. Wykonywały różne ćwiczenia, zakreślały możliwe dla danych bierek ruchy, uczyły się zasad zbijania. Gra na szachownicy, z zastosowaniem poznanej wiedzy, sprawiła dzieciom wielką radość.