KONTAKT

Witamy na naszej stronie. Zapraszamy do kontaktu

Telefon

606 496 222

Email

ziarenko@ziarenko.edu.pl

Adres

ul. Czarnieckiego 3
43-300 Bielsko-Biała

FORMULARZ KONTAKTOWY

REKRUTACJA

 

ETAP I

W przypadku, gdy Rodzina jest zainteresowana zapisaniem dziecka do Przedszkola ustalamy termin spotkania, w którym uczestniczą oboje Rodzice oraz przedstawiciel placówki. Celem spotkania jest poznanie Rodziny i ustalenie oczekiwań i celów edukacyjno- wychowawczych.

 

ETAP II

Jeśli wszyscy zainteresowani uznają, że współpraca jest możliwa, Rodzina rozpoczyna rozmowę na temat podjęcia przez daną Rodzinę materialnej współodpowiedzialności za rozwój i prowadzenie placówki. W spotkaniu udział biorą oboje rodzice. Wysokość miesięcznej opłaty za uczęszczanie dziecka do Przedszkola jest ustalana indywidualnie dla każdej Rodziny. Wynika to z faktu, że możliwości finansowe zgłaszających się Rodziców, nie są kryterium, ani warunkiem do rozpoczęcia edukacji w Przedszkolu w przypadku, gdy Rodzina się z nią utożsamia. Rodzice mają okazję porozmawiać i wspólnie wypracować rozwiązanie optymalne dla obu stron.

 

ETAP III

Proces przyjęcia do Przedszkola „Ziarenko” kończy się wraz z podpisaniem umowy o naukę i dopełnieniem wszystkich formalności pomiędzy Rodziną a Stowarzyszeniem „Światło” oraz pomiędzy Rodziną i placówką.

 

 

Prosimy o wypełnienie formularza. W najbliższym czasie skontaktujemy się telefonicznie, by potwierdzić miejsce w grupie i zaprosić na spotkanie.

Formularz

 

Weryfikacja

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zarówno rodziców, jak i dzieci wskazanych powyżej, przez Bielskie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Światło” z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. S. Czarnieckiego 3 i placówki oświatowe przez nie prowadzone dla celów związanych z procesem przyjęcia dziecka do Placówki.

MAPA DOJAZDU