SPOTKANIE Z TUTOREM

 

Tutoring w Przedszkolu Ziarenko spełnia dwa główne cele. Po pierwsze jest to wsparcie dla rodziców, jako pierwszych i najważniejszych wychowawców. Po drugie tutoring jest indywidualną formą pomocy dla dzieci. W naszym przedszkolu traktujemy wychowanie integralnie, każde dziecko postrzegamy całościowo, jako osobę, którą należy widzieć w różnych jej wymiarach: cielesnym, intelektualnym, emocjonalnym, wolitywnym i duchowym.

Zgodnie z tym założeniem w codziennej pracy obejmujemy wychowaniem wszystkie te sfery, a pomaga nam w tym model edukacji spersonalizowanej, postulujący sposób myślenia o człowieku, jako o osobie. W dalszym swoim założeniu tutoring to okazja do budowania fundamentów pod przyszły rozwój talentów i wykorzystywanie potencjału dziecka. Znalezienie mocnych stron podopiecznych oraz zainspirowanie ich do stałego rozwoju. Celem jest zmotywowanie dziecka do samodzielnej pracy nad sobą, poprzez kształtowanie dobrych nawyków i wspieranie jego aspiracji.
Tutoring, a więc osobisty kontakt z rodzicami, ma na celu pomóc w rozwijaniu wszystkich zdolności dziecka: nie tylko tych związanych z jego intelektem, ale również z kształtowaniem go jako osoby. Chodzi o budowanie w nim systemu wartości i umożliwianie mu poznawania samego siebie, dzięki czemu dowiaduje się w czym powinien być lepszy, w czym może być lepszy oraz jakie są jego zdolności i ograniczenia. 


Program wychowawczo-dydaktyczny naszego przedszkola skierowany jest do całej rodziny. Każde dziecko jest w nim objęte opieką wychowawczą i dydaktyczną dostosowaną do jego indywidualnych możliwości i predyspozycji. Opiekun dziecka, w porozumieniu z rodzicami, stara się stosować odpowiednie metody pracy (motywowanie, nagradzanie) tak, aby każde dziecko mogło jak najpełniej i najbardziej harmonijnie się rozwijać i osiągnąć w życiu prawdziwe szczęście, a rodzice czuli wsparcie i konkretną, fachową pomoc ze strony przedszkola.

 

PRZED SPOTKANIEM Z TUTOREM
I. Znajdźmy czas, by wspólnie porozmawiać:
- O swoim dziecku.
- O tym, co udało się zrealizować od ostatniego spotkania (realizacja wyznaczonego celu/celów).
- O tym, czego nie udało się zrealizować. Dlaczego?
- O naszych oczekiwaniach względem jego edukacji.
- O jego planie rozwoju na najbliższe 2-3 miesiące.
II. Zróbmy notatki z obserwacji i przemyśleń na temat dziecka. Nasze spostrzeżenia możemy zapisać także w formularzu spotkań dostępnym w Strefie Rodziców.
Jednocześnie zaznaczamy, że nie trzeba wypełniać całego arkusza. Dobrą praktyką jest wypowiedzenie się Rodziców w tych sferach, co do których mamy pewność i wiedzę.
III. Przygotujmy:
- Cenne i ważne dla nauczyciela spostrzeżenia (okoliczności) dotyczące dziecka.
- Pomysły (zadania) na najbliższe 2-3 miesiące.
- Pytania, uwagi.
IV. Zastanówmy się:
- Jakie sprawy, problemy dotyczące dziecka chcielibyśmy poruszyć.
V. Przedstawmy:
- Ważne okoliczności, które mają wpływ na całą rodzinę - jeśli wydaje się to konieczne.
 

Terminy spotkań z Tutorem w roku szkolnym 2016/2017

I cykl spotkań 

1.10.2016 r. - 30.11.2016 r.

II cykl spotkań

1.12.2016 r. - 28.02.2017 r.

III cykl spotkań

1.03.2017 r. - 31.05.2017 r.

Katolickie Przedszkole "Ziarenko"

ul. Czarnieckiego 3
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 483 13 94, 606 496 222

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Organ prowadzący:

Bielskie Stowarzyszenie Wspierania
Edukacji i Rodziny "Światło" (non-profit)

ul. Czarnieckiego 3
43-300 Bielsko-Biała

KRS 0000361743

Nr konta bankowego:
Bank PEKAO
24 1240 4142 1111 0010 7293 8626

Copyright © 2011-2017
Bielskie Stowarzyszenie

Wspierania Edukacji i Rodziny "Światło"