NASZE ZASADY

JESTEŚMY RODZICAMI, KTÓRYM ZALEŻY NA:

1. Przedłużeniu zasad domu rodzinnegorodzice

Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci. Przedszkole nie może ich zastąpić lub wyręczyć. Dlaczego jednak nie może współpracować z Rodziną i wspierać w jej wysiłkach? Naszym celem jest praca nad odpowiednimi postawami dziecka dotyczącymi: jedzenia, spania, higieny, porządku, pobożności czy kultury osobistej. Chcemy pomagać Rodzicom w procesie wychowania poprzez stały kontakt z nimi, konsultacje z wychowawcami, polecaną literaturę i materiały edukacyjne oraz różnego rodzaju wykłady z zakresu psychologii rodziny, komunikacji interpersonalnej bądź pedagogiki.

2. Indywidualnym podejściu do każdego dziecka 

12
Każdy człowiek jest wyjątkowy, niezależnie od tego jak wygląda, co potrafi i co ma. Aby przekazywać naszym dzieciom te zasady oraz budować personalną relację nauczyciela z każdym z dzieci korzystamy z następujących metod: 

Agenda
– zeszyt kontaktów, w którym Rodzice z nauczycielem wymieniają się informacjami o sukcesach i trudnościach wychowawczych dziecka.


  • Indywidualny Opiekun (tutor) z Rodziną ustala plan osobistego rozwoju dziecka. Opiekun dobrze poznaje dziecko i pomaga mu w pełni rozwinąć swoje możliwości. W ciągu roku szkolnego Rodzice regularnie spotykają się z Opiekunem, by porozmawiać o postępach wychowawczo-edukacyjnych.
  • Jednolity strój, który pomaga dostrzec szczególne cechy dziecka, spojrzeć na jego wnętrze, uniknąć trendów mody i nie oceniać dziecka na podstawie jego wyglądu.

3. Chrześcijańskiej wizji wychowania
 
Naszym priorytetem jest harmonijny rozwój osobowości dziecka, budowanej w oparciu o cnoty – wewnętrzne cechy, stałe postawy: m. in. miłość Boga, siebie samego i innych, koleżeństwo i przyjaźń, duch współpracy, pragnienie dobrze spełnionego obowiązku, honor i pokora, szczerość, roztropność, umiarkowanie, sprawiedliwość, męstwo, wytrwałość.
Pragniemy, by nasze dzieci oprócz odnoszonych sukcesów edukacyjnych były uporządkowane, pracowite, hojne i radosne.
Zależy nam na tym, by dać dzieciom szanse stania się osobami wolnymi i odpowiedzialnymi!

Chcemy to osiągnąć poprzez KSZTAŁTOWANIE POSTAW - utrwalanie nawyków w formie zadań na cały miesiąc, w obrębie takich umiejętności, jak: relacje z innymi, praca nad sobą i samodzielność.

4. Wychowaniu integralnym

108Aby rozwój człowieka był prawidłowy, powinien przebiegać we wszystkich sferach życia:

  1. SFERA FIZYCZNA, odpowiada za ciało i rozwój jego sprawności.
  2. SFERA PSYCHICZNA, w obrębie której przebiega rozwój intelektualny dziecka, czyli wszystkie procesy poznawcze, rozwój emocjonalny dziecka, czyli umiejętność radzenia sobie z uczuciami oraz rozwój społeczny, dotyczący relacji z innymi.
  3. SFERA DUCHOWA, w której poprzez wychowanie kształtuje się wola człowieka, doskonalą jego cnoty, czyli własne postawy, a w konsekwencji jego wewnętrzne pragnienie pracy nad sobą.

Katolickie Przedszkole "Ziarenko"

ul. Czarnieckiego 3
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 483 13 94, 606 496 222

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Organ prowadzący:

Bielskie Stowarzyszenie Wspierania
Edukacji i Rodziny "Światło" (non-profit)

ul. Czarnieckiego 3
43-300 Bielsko-Biała

KRS 0000361743

Nr konta bankowego:
Bank PEKAO
24 1240 4142 1111 0010 7293 8626

Copyright © 2011-2017
Bielskie Stowarzyszenie

Wspierania Edukacji i Rodziny "Światło"