NASZE CELE

14

 

Pragniemy, aby nasi wychowankowie rozwijali się w sposób zrównoważony i byli przygotowani do podjęcia zadań w dorosłym życiu. Zwracamy uwagę na wychowanie dzieci zgodnie z integralną koncepcją osoby ludzkiej, jej godnością i wolnością przez rozwijanie cnót ludzkich, czerpiąc z najlepszego dorobku kultury chrześcijańskiej.

  

Podstawowe cele naszego Przedszkola

1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonych możliwości:
- rozwijanie dobrych nawyków,
- przekazywanie pozytywnych wartości,
- kształtowanie cnót.

2. Pomoc Rodzicom w wychowaniu:
- Tutor (Opiekun) ściśle współpracujący z Rodzicami,
- wykłady dla Rodziców.

3. Opieka nad dziećmi:

Celem wychowania, które proponujemy, opartego na ścisłej współpracy z Rodzicami jest wspieranie każdego dziecka w jego indywidualnym rozwoju w możliwie największym zakresie, szanując jego wolność i opierając się na działaniu Rodziców. Chcemy, aby każde dziecko stale i świadomie starało się być:

Uporządkowanym, w swojej postawie zewnętrznej i wewnętrznej, dając pokój oraz zwiększając pewność siebie i skuteczność w działaniu.

Pracowitym, w jego stałym pragnieniu. Poprzez ukazywanie sensu ludzkiej pracy oraz uczenie twórczego i radosnego zaangażowania, gdzie pracowitość przedstawia się już nie jako bolesna konieczność, ale dar czyniony z samego siebie i sposób bycia dla innych.

Hojnym, w dzieleniu się zarówno w pojęciu materialnym jak i duchowym (misyjność w działaniu).

Odpowiedzialnym, w swojej wolności, zobowiązanym do podejmowania decyzji zgodnie ze swoim planem życia.

Pobożnym, w swoich relacjach z Bogiem, który nadaje sens życiu.

Radosnym, w swojej postawie wobec świata, życia i ludzi.

Katolickie Przedszkole "Ziarenko"

ul. Czarnieckiego 3
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 483 13 94, 606 496 222

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Organ prowadzący:

Bielskie Stowarzyszenie Wspierania
Edukacji i Rodziny "Światło" (non-profit)

ul. Czarnieckiego 3
43-300 Bielsko-Biała

KRS 0000361743

Nr konta bankowego:
Bank PEKAO
24 1240 4142 1111 0010 7293 8626

Copyright © 2011-2017
Bielskie Stowarzyszenie

Wspierania Edukacji i Rodziny "Światło"