Pytania

Jak powstało Katolickie Przedszkole „Ziarenko”?

„Ziarenko” powstało z inicjatywy Rodziców zrzeszonych w Bielskim Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji i Rodziny „Światło”. Ich pragnieniem było stworzenie placówki, opartej na ścisłej współpracy rodziny i przedszkola. Stało się to możliwe dzięki pomocy osób, które prowadzą takie placówki w innych miastach Polski. Opierając się na ich doświadczeniach i wiedzy, Grupa Inicjatywna Rodziców, otworzyła przedszkole.

Jaka jest idea naszego Przedszkola?

W "Ziarenku" chcemy uwzględnić wszystkie aspekty osoby ludzkiej.

Podstawą jest kształcenie integralne, które umożliwia jedność we wszystkich dziedzinach życia. Celem właściwie pojmowanego kształcenia jest bowiem całościowa formacja człowieka. Integralne spojrzenie na edukację znajduje konkretny wyraz w procesie kształcenia, opierając się na trzech podstawowych aspektach:

Program wychowawczy – oparty na kształtowaniu cnót (czyli dobrych nawyków, pozwalających wybierać dobro) i ukierunkowany na formowanie osobowości silnych i dojrzałych, przygotowanych do samodzielnego funkcjonowania w każdych okolicznościach życiowych oraz zdolnych do podejmowania wolnych i odpowiedzialnych wyborów moralnych.

Rzetelne przekazywanie wiedzy - realizacja programu dydaktycznego, w celu dobrego przygotowania wychowanków do dalszej edukacji.

Formacja duchowa - pozwalająca odkryć podstawowe wartości, stanowiące fundament naszego społeczeństwa.

Kto tworzy "Ziarenko"?

"Ziarenko" tworzą Rodzice, którzy chcą, żeby przedszkole było „przedłużeniem domu rodzinnego”.

Zapraszamy Rodziców do współtworzenia Przedszkola „Ziarenko”. Jesteśmy otwarci na każdą pomoc.

W jaki sposób będą realizowane cele?

Edukacja spersonalizowana – indywidualne podejście do dziecka stwarza rodzinną atmosferę.

Każde dziecko jest jedyne i niepowtarzalne, tak jak w rodzinie. Zindywidualizowane podejście do dzieci jest osią naszego projektu edukacyjnego i czynnikiem kluczowym dobrego modelu kształcenia. Szczególnym i praktycznym wyrazem tego podejścia jest opieka sprawowana nad każdym dzieckiem (rodziną) przez indywidualnego opiekuna.

System indywidualnej opieki (tutoringu) pozwala na precyzyjne określanie celów dydaktycznych
i wychowawczych dla każdego dziecka. Opiekun dobrze poznaje dziecko i pomaga mu w pełni rozwinąć swoje możliwości. W czasie regularnych spotkań z obydwojgiem Rodziców omawiane są postępy dziecka oraz plan jego rozwoju. Opiekunem dziecka jest najczęściej wychowawca, który obdarzony jest szczególnymi cechami osobowości i który stale się doskonali.

Co to znaczy, że w „Ziarenku” najważniejsi są Rodzice?

Projekt opiera się na założeniu, że pierwszoplanową rolę w wychowaniu pełni, ze swej natury, rodzina.

Na rodzicach spoczywa odpowiedzialna rola najważniejszych wychowawców swoich dzieci. Przedszkole nie zastępuje rodziców w tym zadaniu. Może jednak umiejętnie nieść pomoc w wychowaniu, poprzez określony i znany Rodzicom program wychowawczy i wykłady oraz dzięki współpracy z Opiekunem.

Jak przebiega rekrutacja do „Ziarenka”?

Podstawą rekrutacji jest indywidualna rozmowa z obojgiem Rodziców. Jest to najlepszy moment, aby omówić podstawowe założenia współpracy, określić wzajemne oczekiwania, wyjaśnić wątpliwości. Następnie wspólnie zdecydować, czy dziecko jest gotowe do przedszkola.

Od jakiego wieku przyjmowane są dzieci?

Uważamy, że ważna jest samodzielność emocjonalna dziecka - gotowość do oderwania się od domu, najbliższych, aby móc czerpać radość z przebywania wśród innych dzieci. Istotne jest, aby dziecko próbowało samodzielnie jeść, starało się ubrać, sygnalizowało potrzebę toalety. Generalnie dzieci osiągają taką dojrzałość ok. 3 roku życia. Jednak to Rodzice najlepiej znają swoje pociechy i jeśli uważają, że ich dziecko jest gotowe do włączenia się do grupy przedszkolnej choć jeszcze nie ukończyło 3 lat – serdecznie zapraszamy.

Jaka jest wysokość opłaty za Przedszkole?

Wysokość opłaty jest indywidualnie ustalana dla każdej Rodziny. Wynika to z faktu, że możliwości finansowe zgłaszających się do nas Rodzin nie są kryterium, ani warunkiem do rozpoczęcia edukacji w naszym Przedszkolu w przypadku, gdy Rodzina się z nim utożsamia. Miesięczna opłata za Przedszkole stanowi, obok dotacji oświatowej, główne źródło finansowania bieżącej działalności placówki. Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do Przedszkola mają okazję porozmawiać z jego przedstawicielem, który przedstawia wizję rozwoju placówki i wiążące się z nią potrzeby finansowe. Rodzice sami oceniają na ile są w stanie zaangażować się w edukację finansową swoich dzieci.  

Katolickie Przedszkole "Ziarenko"

ul. Czarnieckiego 3
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 483 13 94, 606 496 222

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Organ prowadzący:

Bielskie Stowarzyszenie Wspierania
Edukacji i Rodziny "Światło" (non-profit)

ul. Czarnieckiego 3
43-300 Bielsko-Biała

KRS 0000361743

Nr konta bankowego:
Bank PEKAO
24 1240 4142 1111 0010 7293 8626

Copyright © 2011-2017
Bielskie Stowarzyszenie

Wspierania Edukacji i Rodziny "Światło"